Onze club

Wat is fietscross of BMX-en eigenlijk? Fietsen met een speciaal geprepareerde fiets over heuvels en het maken van grote sprongen om zo snel mogelijk over de finish te komen. Fietscross of BMX-en is explosief, snel, technisch en heel leuk om te doen, een echte actiesport.

FCC de Maten is opgericht in 1983. De jaren waarin fietscross of BMX-en ontzettend populair en regelmatig op TV te zien was. De club is begonnen in “de Maten” en is omstreeks 1987 verhuisd naar de huidige locatie – Kanaal zuid 130. Later is de afdeling fietscross van AR&TV ”de Adelaar” erbij gekomen en is FCC Apeldoorn ontstaan. De naam FCC Apeldoorn is in 2013 gewijzigd naar BMX Apeldoorn. BMX Apeldoorn is één van de grootste fietscrossclubs in de regio en groeit nog steeds.

BMX Apeldoorn heeft, als club en met vele individuele rijders, diverse titels behaald. Het belangrijkste is dat iemand de sport leuk vindt en met veel plezier en inzet komt trainen. Wij bieden iedereen de kans om op zijn/haar niveau te presteren en aan het BMX-en veel plezier te hebben. Ook voor de ouders moet het leuk zijn om naar BMX Apeldoorn te komen.

Onderstaand een luchtfoto van de oude baan van BMX Apeldoorn gelegen langs het kanaal Apeldoorn-Dieren. Eind 2013 is er een compleet nieuwe baan aangelegd, de bedoeling is dat er op termijn ook een nieuwe startheuvel komt.

luchtfoto

BMX Apeldoorn bestaat uit een bestuur en commissie coördinatoren, welke allen vrijwilligers zijn. Door middel van een Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt het bestuur gekozen voor minimaal 3 jaar. De coördinator wordt door het bestuur benoemd. In de ALV worden de beleidsplannen en voorstellen besproken en indien nodig ter stemming gebracht.

Als vereniging is BMX Apeldoorn afhankelijk van de bijdrage van leden en van ouders/verzorgers van deze leden. Daarom verplichten wij de leden en/of ouders/verzorgers van leden actief mee te helpen bij de benodigde werkzaamheden voor de club. Hiermee kunnen we de contributie zo laag mogelijk houden en onze baan en clubhuis goed onderhouden.

BMX Apeldoorn is aangesloten bij de Nederlandse Fietscross Federatie – NFF en de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie KNWU. Voor meer informatie hierover zie pagina Algemene info NFF/KNWU op het tabblad “Wedstrijden”.

U kunt mensen uit het bestuur of de coördinatoren bereiken via onderstaande gegevens. Ook ziet u hieronder het organogram van de vereniging.

De Baan huren of een feestje geven? Klik hier voor meer informatie.

Organigram BMX Apeldoorn:

Dagelijks bestuurCommissies:
Voorzitter:
Emile van Bussel
voorzitter@bmxapeldoorn.nl

Wedstrijdsecretariaat KNWU:
Wilfred van Essen
wedstrijdsecretariaat-knwu@bmxapeldoorn.nl
– KNWU wedstrijden
Algemeen bestuur:
Henry van der Zwaag
algemeenbestuur1@bmxapeldoorn.nl
Kantinebeheer:
Wilma en Henk Peters
kantine@bmxapeldoorn.nl
– Apparatuur onderhouden
– Kantine rooster maken
– Inkopen voorraad
Chris Beemsterboer
algemeenbestuur2@bmxapeldoorn.nl
Onderhoud:
Albert Keurhorst
onderhoud@bmxapeldoorn.nl
– Parcours onderhouden
– Gebouwen onderhouden
– Terrein onderhouden
Secretariaat:
Jeroen Arentsen
secretaris@bmxapeldoorn.nl
– Club wedstrijden
– Aanmelden proeflessen
ICT-beheer:
Rob van de Hel
webmaster@bmxapeldoorn.nl
– Onderhouden website
– Onderhouden social media
Wedstrijdsecretariaat NFF:
Marlies & Johnny van der Stouwe
wedstrijdsecretariaat-nff@bmxapeldoorn.nl
– NFF wedstrijden
EHBO:
John Schippers
ehbo@bmxapeldoorn.nl
– Inkopen EHBO materiaal
– Regelen cursussen
– EHBO rooster maken
Penningmeester:
Charlotte van Brussel en Kim van Gerrevink
penningmeester@bmxapeldoorn.nl
– Kasboek bijhouden
– Jaaroverzicht aanleveren
– Clubkleding bestellen
– Rabo clubsupport actie aanmelden en organiseren
– Leden administratie
Sponsoring:
Nico Leliveld
sponsor@bmxapeldoorn.nl
– Beheren ‘vrienden van Apeldoorn
– Beheren shirt sponsoring
– Beheren sponsoring baan
– Beheren sponsoring website
– Zorg dragen facturering en beheren contracten
Evenementen (Vacant):
evenementen@bmxapeldoorn.nl
– Regelen verloting bij thuiswedstrijden
– Regelen Grote clubactie
– Regelen rookworsten actie
– Coördineren baan verhuur
– regelen Apeldoorn Rein
Trainers (Vacant):
trainers@bmxapeldoorn.nl
– Trainers rooster maken
– Trainers plan onderhouden
– Stoplicht website bedienen
– Regelen cursussen
Vertrouwenspersoon:
Rob van de Hel (Vacant)
vcp-man@bmxapeldoorn.nl

Marjolein van de Broek-Bonestroo
vsk@bmxapeldoorn.nl
– Aanspreekpunt voor alle leden bij ‘incidenten’
Vrijwilligers coördinator:
Naomi Wielart
vrijwilligers@bmxapeldoorn.nl
– Benaderen (nieuwe) leden voor vrijwilligers taken