Gedragsregels

GEDRAGSREGELS BMX APELDOORN

Voor een ieder, die zich bij BMX Apeldoorn op het terrein bevindt en/of voor BMX Apeldoorn uitkomt op een wedstrijd.

Normen en waarden

 • Iedereen telt mee binnen BMX Apeldoorn! Heb respect voor jezelf, je tegenstander, je trainer, de jury, de baancommissarissen en alle anderen waarmee je in aanraking komt. Dit geldt ook voor het materiaal waar je mee omgaat.
 • Je brengt niemand schade toe, in welke vorm dan ook!
 • Vechten, gebruik maken van geweld of bedreiging horen niet in de samenleving thuis.
 • Ongepaste vragen of opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk worden niet geaccepteerd.
 • Schelden, gemene grappen of opmerkingen maken over een ander wordt niet toegestaan.
 • Vanzelfsprekend doe je ook niet mee aan pesten, uitlachen, roddelen of discrimineren!
 • Niemand heeft het recht om een ander lastig te vallen, houdt rekening met de grenzen die een ander aangeeft. Je komt niet ongewenst te dichtbij en raakt de ander niet tegen zijn of haar wil aan. Je geeft de ander ook geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Er wordt op geen enkele wijze misbruik gemaakt van een machtspositie.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. Bijvoorbeeld de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen BMX Apeldoorn.
 • Help ook je clubgenoten, merk je dat iemand niet goed in zijn/haar vel zit? Geef dit aan bij de trainer of iemand anders die je vertrouwt, bijvoorbeeld één van de VCP’ers.

Algemene gedragsregels

 • Opzeggen van het lidmaatschap bij BMX Apeldoorn kan tot 1 december voor het komende kalenderjaar. Dit kan door jou of indien minderjarig je ouder/verzorger enkel schriftelijk worden gedaan via secretariaat-nff@bmxapeldoorn.nl. Opzeggingen tot en met 31-1 van het lopende kalenderjaar kennen een coulanceregeling, maar worden i.v.m. late afmelding niet kosteloos verwerkt. De volgende kosten worden dan in rekening gebracht: 50% lidmaatschapskosten BMX Apeldoorn, kosten NFF licentie en kosten basislicentie KNWU.
 • Voor ieder lid van BMX Apeldoorn wordt met ingang van 1-1-18 zowel een NFF als KNWU (basis)licentie aangemaakt. Mits vóór 1 december via secretariaat-nff@bmxapeldoorn.nl van het komende kalenderjaar bewijs overlegd kan worden dat deze elders wordt afgenomen.
 • Ieder (trainings)lid of ouders/verzorgers verplichten zich tot vrijwilligerswerk bij BMX Apeldoorn voor een minimum van 12uur per jaar. Bij meerdere minderjarige leden in één huishouden blijft het minimum 12uur per jaar. Voor het aftekenen van de vrijwilligersactiviteiten door de betreffende coördinator ben je zelf verantwoordelijk. De ingevulde aftekenlijst dient uiterlijk 31-12 van het lopende kalenderjaar binnen te zijn bij de secretaris van de vereniging. Met voorkeur digitaal aanleveren via secretaris@bmxapeldoorn.nl.
 • Jouw contactgegevens (naam/telefoon/mail) worden doorgegeven aan de coördinator(en), waarvoor jij je keuze(s) hebt gemaakt. Zij nemen contact met jou op voor het vrijwilligerswerk. 

Sportaccommodatie/Terrein

 • Kinderen onder de 18 jaar mogen niet in de keuken of achter de bar aanwezig zijn.
 • Tijdens de trainingstijden en/of wedstrijden is het niet toegestaan om op het terrein van BMX Apeldoorn een voetbal bij zich te dragen.
 • Neem de borden “verboden voor fietsen” in acht, deze hangen op de niet fiets bestemde plekken.
 • De doorgang bij het juryhok en 1e bocht is enkel in gebruik door de catering, EHBO en trainers.

Training

 • Kom op tijd op de training, dat wil zeggen minstens vijf minuten voor de aanvangstijd van de training aanwezig zijn. Kom je toch te laat? Meldt je je dan eerst bij de trainer, voordat je gaat deelnemen aan de training. Wil je eerder de training verlaten? Ook dan meldt je je eerst bij de trainer en verlaat niet zonder toestemming de baan.
 • Tijdens de trainingen is het binnenterrein van de BMX baan (alsook de startheuvel en finish) verboden terrein voor de ouders, familie, vrienden of supporters van de leden. Enkel met toestemming van de dienstdoende trainer kan dit toegestaan worden.
 • Enkel de trainer geeft opdrachten en/of aanwijzingen, ouders hebben hierin geen inspraak.
 • Kinderen tot 16 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassen persoon komen trainen, dit in verband met een eventueel ziekenhuisbezoek. In het geval van letsel heeft het kind een bekende bij zich.
 • Bij een valpartij wordt de verzorging in eerste instantie gedaan door één van onze gediplomeerde EHBO-ers. Als een EHBO-er uw hulp nodig heeft, zal hij/zij een beroep op uw kunnen doen. Het is niet de bedoeling om zelf de baan te betreden.
 • Iedereen ruimt zijn eigen rommel op, ook de lege flesjes zijn aan het eind van training niet meer aanwezig op de startheuvel.

Wedstrijden

 • Zorg dat je je op tijd aan- en/of afmeldt bij wedstrijden, dat wil zeggen dat je je bij de NFF-wedstrijden vóór 08:30uur bij regiowedstrijden en vóór 09.15uur bij nationale wedstrijden (telefonisch) meldt bij de clubverantwoordelijke.
 • Men is verplicht om de clubkleding te dragen bij clubactiviteiten, regionale, nationale en internationale wedstrijden (m.u.v. de eindronde EK en het WK).

Kleding

 • Tijdens de training is de helm op de juiste wijze vastgemaakt. Enkel met toestemming van dienstdoende trainer mag de helm af op de startheuvel, daarna gaat de helm weer op en wordt op de juiste wijze vastgemaakt. Op de BMX baan is ten alle tijde de helm op en vastgemaakt, ook bij het verlaten van de training!
 • De rijder draagt de juiste bescherming, onder andere een helm, handschoenen, shirt met lange mouwen en een stevige lange broek  óf korte broek met daarbij de verplichting scheenbeschermers te dragen. Een bodyprotector en arm- of kniebescherming is niet verplicht binnen BMX Apeldoorn, maar wel aan te raden.