VSK

Sporten doe je voor je plezier!

BMX Apeldoorn is een vereniging die open staat voor iedereen uit de samenleving. De vereniging biedt alle leden de ruimte om prestatiegericht of recreatief te BMX-en. BMX Apeldoorn wil een vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en met plezier sport. Gedrag en/of taalgebruik dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Hieronder valt ook: pesten, agressie, seksuele intimidatie en discriminatie. Kortom, BMX Apeldoorn streeft naar een veilig sportklimaat (VSK).

Leden, ouders, trainers, bestuursleden, vrijwilligers of toeschouwers die te maken krijgen met ongewenst of intimiderend gedrag en hier met iemand over willen spreken, kunnen contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen (VCP) van BMX Apeldoorn. De VCP is het eerste aanspreekpunt bij meldingen van ongewenst gedrag en/of (seksuele) intimidatie en biedt daarin een luisterend oor. Een gesprek met de VCP is in beginsel altijd vertrouwelijk. De VCP zoekt samen met de melder naar oplossingen, geeft ondersteuning en informatie. Soms is dat genoeg om zelf weer te weten wat te doen. In andere gevallen kan de VCP de melder doorverwijzen naar iemand binnen de vereniging of naar (hulpverlenende) instanties. De VCP bespreekt elk incident geanonimiseerd en in grote lijnen met de VSK-coördinator. Dit omdat het bestuur verantwoordelijk is voor een veilige vereniging voor iedereen.

Positie binnen de vereniging:

De VCP valt onder directe verantwoordelijkheid van de VSK coördinator, maar maakt in deze functie geen deel uit van het bestuur. De VCP werkt volledig onafhankelijk van het bestuur en kan gevraagd en ongevraagd in deze rol het bestuur adviseren op het gebied van VSK.

De VCP geeft echter geen advies bij meldingen en zal zelf ook niet deelnemen aan eventuele verdere gesprekken, om partijen weer bij elkaar te brengen. De VCP is volledig onafhankelijk en neutraal en moet voor een ieder aanspreekbaar zijn en blijven.

Coördinator VSK

Marjolein van den Broek – Bonestroo
Introductie:

Door mijn baan bij een sportbond, die al heel ver is met het Veilig Sportklimaat, vind ik het heel belangrijk dat dit ook binnen BMX Apeldoorn wordt ingevoerd. Het bestuur staat achter mijn plannen en ze hebben mij de mogelijkheid gegeven dit op te zetten binnen BMX Apeldoorn. Vanaf februari 2015 heeft BMX Apeldoorn ook twee VCP-ers die de cursus Vertrouwens Contactpersoon hebben gevolgd, die door NOC*NSF is gegeven. Zij zullen zichzelf hieronder voortellen. BMX Apeldoorn heeft gekozen om twee VCP-ers aan te stellen, een man en een vrouw, zodat iedereen die advies nodig heeft kan kiezen of men bij een man of een vrouw zijn/haar verhaal kwijt wil. Mocht je toch niet met één van hen willen praten, dan kan je ook bij mij terecht.

 

Vertrouwens Contact Persoon – Vrouw

Liesbeth van Nieuwenhuizen
06-20593759 (Na 18.00 uur)
Introductie:

Inmiddels ben ik 10 jaar actief als rijdster binnen BMX Apeldoorn en voorheen een groot aantal jaren bij FCC Putten. Toen tijdens de ALV van 2014 de vraag werd gesteld wie zich beschikbaar wilde stellen als VCP’er binnen de vereniging, heb ik daar goed over nagedacht en een weloverwogen besluit hierin gemaakt. Enerzijds dacht ik ‘wil ik hiermee wel worden geconfronteerd?’ en anderzijds dacht ik ‘wie wil er nou niet een veilige omgeving voor jong tot oud?’. Deze vraag herhaalde zich steeds bij de keuzeoverweging, waardoor ik kan zeggen dat ik de verantwoordelijkheid hiervoor kan en wil dragen als één van de oudste leden.

Heb je iets vervelends meegemaakt binnen of buiten de vereniging, heb je last van iemand anders zijn/haar gedrag of durf/wil je iets niet tegen je papa of mama te zeggen, roep dan de hulp van mij in! Ik wil graag samen met jou het gesprek aan gaan, natuurlijk is dit vertrouwelijk en in principe anoniem. Ik vind het belangrijk dat zowel jong tot oud zich prettig voelt binnen de vereniging én ver daarbuiten.

Bijna elke maandag- en donderdagavond kan je mij persoonlijk benaderen vooraf of na de training van groep 4, ook kan dit veelal bij alle wedstrijden van de NFF en bij enkele KNWU-wedstrijden. Wil je iets met mij delen, maar wil of durf je dat in eerste instantie niet persoonlijk te doen? Dan kan je mij ook per telefoon (na 17.00uur) of per e-mail benaderen. Je kan natuurlijk ook bij Rob of eventueel bij Marjolein terecht.

Vertrouwens Contact Persoon

Rob van de Hel
06-36488356 (Na 17.00 uur)
Introductie:

Mijn zoon Sybren fietst nu al weer 2 1/2 jaar bij BMX Apeldoorn. Ik vind het belangrijk dat (ouders van) leden betrokken zijn en blijven bij de vereniging waarvan ze lid zijn. Zowel actief als passief. Dat is vaak de enige manier een vereniging als de onze leefbaar te houden.

Toen mij werd gevraagd of ik de mannelijke vertrouwenscontactpersoon wilde worden, moest ik wel even nadenken. Je kan met van alles geconfronteerd worden, van pestgedrag tot en met zaken waar je eigenlijk nooit mee te maken wilt hebben. Ik heb toch besloten dit op te pakken, omdat ik het belangrijk vind dat Sybren met plezier zijn sport kan beoefenen. Dat geldt dus ook voor de andere leden, ouders, vrijwilligers, bestuur en alle andere betrokkenen bij BMX Apeldoorn.

Mocht je te maken hebben of krijgen met situaties, welke niet thuis horen op of rond de baan en je wilt dat dat verandert, schroom dan niet en neem geheel vertrouwelijk contact met mij op. Je kan mij altijd aanspreken, maar het mag ook via bovenstaand e-mail adres of telefoonnummer. Dan kan ik je de alternatieven aangeven wat te doen met de situatie. Je kan natuurlijk ook bij Liesbeth of eventueel bij Marjolein terecht.

Is er iets aan de hand wat je met niemand van BMX Apeldoorn wilt bespreken, maar je wilt zeker wel je verhaal kwijt? Dan kan je ook altijd contact opnemen met Mirjam Tuithof van de KNWU. Sinds 1 februari 2014 heeft de KNWU Mirjam Tuithof aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. Mirjam is directiesecretaresse en sinds 1989 in dienst van de KNWU. Je kan bij haar terecht als je denkt dat je slachtoffer bent of dreigt te worden van ongewenste omgangsvormen, als je hiervan beschuldigd wordt of getuige bent. Tijdens kantooruren is zij bereikbaar via 030–7513324 en buiten kantooruren via 06–30921013. Bij geen gehoor kan je een bericht achterlaten wanneer je bereikbaar bent, zodat Mirjam weet wanneer ze je terug kan bellen. Je kunt ook een e-mail sturen naar: mirjam.tuithof@knwu.nl
Tevens is het mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF, bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 2025590 (€ 0,10 p.m.).
Bereikbaar op werkdagen 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag 12.00 – 16.00 uur.