Vrienden van BMX Apeldoorn

Sinds een aantal maanden staat er op ons terrein een bord van “de vrienden van BMX Apeldoorn”. Op dit bord kunt u een mooi bordje plaatsen met uw eigen of een voor u ontworpen ontwerp. Dat kost € 50,- per jaar. De leden van BMX Apeldoorn beslissen zelf wat er met de jaarlijkse opbrengst gebeurt, maar het komt te allen tijde voor 100% ten goede aan BMX Apeldoorn.

Een aantal van u heeft inmiddels al een mooi bordje laten plaatsen, echter er is nog plek. Mocht u interesse hebben in een bordje op dit mooie bord, dan kunt u kontakt opnemen met Nico Leliveld (spreek hem aan of stuur een e-mail naar sponsorbmxapd@gmail.com of sponsor@bmxapeldoorn.nl.