Sponsoren

BMX Apeldoorn heeft tot doel het beoefenen en bevorderen van de BMX sport in de regio Apeldoorn en op sportieve wijze en in een sociaal en maatschappelijk veilige omgeving de BMX sport te beleven en te ontplooien.

Naast de onbezoldigde vrijwilligers, die dag in dag uit,  in weer en wind, klaar staan voor de vereniging, zijn de sponsoren de slagader voor de vereniging. De sponsoren zijn de geweldige bedrijven die onze BMX-ende jeugd een warm hart toedragen. Door de gulle giften is de vereniging in staat om er een competitieve baan en goed clubhuis op na te houden.

Hiernaast willen we ook onze hoofdsponsoren Smit Office en Fietscrossnieuws.com hartelijk bedanken voor hun steun. Ook de gemeente Apeldoorn, die met een beperkt budget toch onze vereniging nog weet te ondersteunen, zijn wij erg erkentelijk.

Wilt u ook een steentje bijdragen, neem dan contact op met Nico Leliveld via sponsor@bmxapeldoorn.nl
Hij zet graag uiteen wat de mogelijkheden zijn.

Lijst van de topbedrijven die BMX Apeldoorn sponsoren:

Rabobank
Ter Weeme
Instituut van der Meer
De Boerenschuur Vierhouten
Meubelstralers
DuVaMa
Bij Suus Thuus
STD
Poel