Onze club – oud

Wat is fietscross of BMX-en eigenlijk. Fietsen met een speciaal geprepareerde fiets over heuvels en het maken van grote sprongen om zo snel mogelijk over de finish te komen. Fietscross of BMX-en is explosief, snel, technisch en heel leuk om te doen, een echte actiesport.

FCC de Maten is opgericht in 1983. De jaren waarin fietscross of BMX-en ontzettend populair en regelmatig op TV te zien was. De club is begonnen in “de Maten” en is omstreeks 1987 verhuisd naar de huidige locatie – Kanaal zuid 130. Later is de afdeling fietscross van AR&TV ”de Adelaar” erbij gekomen en is FCC Apeldoorn ontstaan. De naam FCC Apeldoorn is in 2013 gewijzigd naar BMX Apeldoorn. BMX Apeldoorn is één van de grootste fietscrossclubs in de regio en groeit nog steeds.

BMX Apeldoorn heeft, als club en met vele individuele rijders, diverse titels behaald. Het belangrijkste is dat iemand de sport leuk vindt en met veel plezier en inzet komt trainen. Wij bieden iedereen de kans om op zijn/haar niveau te presteren en aan het BMX-en veel plezier te hebben. Ook voor de ouders moet het leuk zijn om naar BMX Apeldoorn te komen.

Onderstaand een luchtfoto van de oude baan van BMX Apeldoorn gelegen langs het kanaal Apeldoorn-Dieren. Eind 2013 is er een compleet nieuwe baan aangelegd, de bedoeling is dat er op termijn ook een nieuwe startheuvel komt.

luchtfoto

BMX Apeldoorn bestaat uit een bestuur en commissie coördinatoren, welke allen vrijwilligers zijn. Door middel van een Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt het bestuur gekozen voor minimaal 3 jaar. De coördinator wordt door het bestuur benoemd. In de ALV worden de beleidsplannen en voorstellen besproken en indien nodig ter stemming gebracht.

Als vereniging is BMX Apeldoorn afhankelijk van de bijdrage van leden en van ouders/verzorgers van deze leden. Daarom verplichten wij de leden en/of ouders/verzorgers van leden actief mee te helpen bij de benodigde werkzaamheden voor de club. Hiermee kunnen we de contributie zo laag mogelijk houden en onze baan en clubhuis goed onderhouden.

BMX Apeldoorn is aangesloten bij de Nederlandse Fietscross Federatie – NFF en de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie KNWU. Voor meer informatie hierover zie pagina Algemene info NFF/KNWU op tabblad “Wedstrijden/Reglementen”.

U kunt mensen uit het bestuur of de coördinatoren bereiken via onderstaande gegevens (druk op de functie om de namen te zien). Ook ziet u hieronder de organogram van de vereniging.

De Baan huren of een feestje geven? Klik hier voor meer informatie.

Organigram BMX Apeldoorn:

“Dagelijks Bestuur”

Voorzitter 
(Vacant)
voorzitter@bmxapeldoorn.nl
Secretaris
(Vacant)
secretaris@bmxapeldoorn.nl
 

Penningmeester
a.i. Wilma Peters (vacant)
penningmeester@bmxapeldoorn.nl

Algemeen Bestuurslid
Henry van der Zwaag
algemeenbestuur1@bmxapeldoorn.nl

 

Algemeen Bestuurslid
Chris Beemsterboer
algemeenbestuur2@bmxapeldoorn.nl
 

“coördinatoren”

Wedstrijd secretaris
(Vacant)
wedstrijdsecretariaat@bmxapeldoorn.nl
Sponsor coördinator
Nico Leliveld
sponsor@bmxapeldoorn.nl
Trainers coördinator
(Vacant)
trainers@bmxapeldoorn.nl
EHBO coördinator
John Schippers
ehbo@bmxapeldoorn.nl
Kantine coördinator
Henk en Wilma Peters
kantine@bmxapeldoorn.nl
Onderhouds coördinator
Emile van Bussel

Evenementen coördinator
(vacant)
evenementen@bmxapeldoorn.nl
VSK coördinator
Marjolein van de Broek-Bonestroo
vsk@bmxapeldoorn.nl
Webmaster
Rob van de Hel
webmaster@bmxapeldoorn.nl
Vrijwilligers coördinator
Naomi Wielart
vrijwilligers@bmxapeldoorn.nl