Online ALV 2021

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Er is goed nieuws te melden, naast enthousiaste dames voor het penningmeesterschap, hebben we ook geïnteresseerden gevonden die de functies wedstrijdsecretariaat NFF en KNWU willen invullen. Wij als bestuur zijn hier erg blij mee. 

Algemene ledenvergadering

Op vrijdag 15 januari 2021 om 20.00 uur zullen we daarom een algemene ledenvergadering houden om dit officieel te kunnen bekrachtigen. Dit zal digitaal (via Teams) plaatsvinden. Als je per mail aangeeft dat je wilt deelnemen, ontvang je een uitnodiging per mail. Meer details vindt u In de agenda voor deze vergadering.

Desalniettemin zijn er nog functies die ingevuld moeten worden. Heb je hierover vragen of andere tips of ideeën; we horen graag van je. We hopen jullie allen te “ontmoeten” op de algemene ledenvergadering. Rest ons nog iedereen fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en sportief 2021 te wensen.

Ten behoeve van ‘Teams’ kunt u ter voorbereiding de app downloaden voor IOS, Windows of Android.

Hartelijke groet,

Het bestuur van BMX Apeldoorn
Henry van der Zwaag (algemeenbestuur1@bmxapeldoorn.nl)/ 06-83677424) &
Chris Beemsterboer (algemeenbestuur2@bmxapeldoorn.nl)