Nieuw Trainingsschema

Door de grote populariteit van onze BMX sport hebben we bij BMX Apeldoorn het afgelopen jaar veel nieuwe leden gekregen. Dit is natuurlijk een mooie ontwikkeling en nodig om door te kunnen groeien als vereniging. Op dit moment zien we dat met name het ledenaantal tot 12 jaar explosief groeit. Ongeveer 70% van onze leden is jonger dan 12 en 30% is ouder dan 12 jaar.

Dit geeft de nodige problemen met betrekking tot de indeling van de trainingsgroepen en de trainingstijden van de (jonge) kinderen.

Om alle kinderen in de juiste trainingsgroep te kunnen laten trainen moet het trainingsschema worden aangepast. Hierbij is het van belang dat de rijders een gepaste training krijgen, afgestemd op hun kunnen, en dat er niet te veel niveauverschil per groep is. Hierdoor is ervoor gekozen om na de zomervakantie (16 augustus) het hier onderstaande schema met trainingstijden en trainingsdagen toe te gaan passen.

Doordat de groepen groter worden, hebben we ook extra trainerscapaciteit nodig.
Om alle trainingsgroepen voldoende te kunnen bezetten zijn we nog op zoek naar ouders die willen helpen tijdens de training van de rijders, zodat we altijd met 1 trainer en 1 ouder zijn tijdens de trainingen.
Het is niet de bedoeling dat de ouders direct trainer worden (mag natuurlijk wel), maar meer de meehelpende hand van de trainer.
Wie wil ons (en uw eigen kind) hiermee helpen?

Met de ingang van de nieuwe tijden worden er een aantal rijders doorgeschoven van groep 1 naar 2, van 2 naar 3 en van 3 naar 4. Deze exacte indeling volgt z.sm..

We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor opmerkingen, suggesties of aanmeldingen als trainershulp kunnen de trainers tijdens de trainingen en/of Henry van der Zwaag benaderd worden op algemeenbestuur1@bmxapeldoorn.nl.