Algemene Leden Vergadering – informatie!

Beste (ouder/voogd) van leden van BMX Apeldoorn,

Het bestuur nodigt iedereen uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op zaterdag 14 december 2019, aanvang 9.00 uur. Onderstaand de agenda van deze ochtend, de stukken voor de ALV zijn op te vragen via secretaris@bmxapeldoorn.nl. Zorg dat je erbij bent! Vanaf 08.30 uur bent u van harte welkom en staat een kopje koffie of thee voor u klaar.

Tijdens de ALV kan er op de baan vrij worden getraind! Deze training staat echter alleen open voor rijders waarvoor de ouders / voogden bij de ALV aanwezig zijn.

Waarom de ALV bijwonen?
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging. Tijdens de ALV legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de plannen en begroting voor 2020.

Waar zijn de stukken voor de ALV?
Leden die de ALV zullen bezoeken en graag vooraf de stukken willen ontvangen, kunnen deze via mail aanvragen bij de secretaris, via secretaris@bmxapeldoorn.nl. In verband met papierbesparing liggen er geen geprinte stukken in het clubhuis op 14 december en zullen wij de presentatie digitaal verzorgen.

Zie verder de uitnodiging voor de agenda voor deze ALV.

Komt er op de ALV iets ter sprake waarover je wilt stemmen, maar kan je tijdens de ALV zelf niet aanwezig zijn? Dan kan je stemmen met een volmacht. Een volmacht is een formulier waarop je iemand anders schriftelijk toestemming geeft om voor jou te stemmen.

Vul de volmacht in, zet je handtekening eronder en geef hem mee aan de gevolmachtigde. Hij/zij levert het aan het begin van de vergadering in bij de secretaris. Je kan de volmacht ook via e-mail aan onze secretaris sturen. Doe dat uiterlijk 24 uur vóór de ALV.

We hopen op een ieders aanwezigheid!