KNWU Jury & Reglementen

Zie alle KNWU informatie omtrent de actuele jury richtlijnen en reglementen (2017). Tevens is ook de BMX kalender voor 2017 te vinden.

Ook op de downloads sectie op de KNWU site is veel informatie te vinden. Denk aan bv de EK/WK kwalificatie eisen.

V.w.b. de AK Noord-Oost competitie is het wedstrijdreglement 2017 hier te downloaden.

Let op:
In aanvulling op de Wedstrijd Reglementen BMX (WRB) 2015 geldt per 1 mei 2015 het volgende:

Ingaande per mei 2015 heeft de UCI het beleid ten aanzien van het toestaan van een camera op de helm drastisch veranderd.
Dit beleid wordt door de KNWU integraal overgenomen.

Het is vanaf mei 2015 niet meer togestaan om een camera op de helm te voeren. Niet tijdens de training en ook niet tijdens de wedstrijd.

Het is uitsluitend toegestaan om een camera op de fiets te voeren. Hierbij staat voorop, dat elke gemonteerde accessoire moet voldoende aan de reglementaire eisen. Zie hiervoor artikel 6.1.063 van het Wedstrijd Reglement BMX(WRB).

Voorwaarde is, dat de accessoire niet meer dan 5 cm mag uitsteken, geen beperking mag opleveren voor de veiligheid van de rijder en geen letsel mag veroorzaken tijdens het rijden of tijdens een valpartij.

Rijders, die een camera op de fiets wensen te voeren moeten voorafgaande aan de training of wedstrijd zich bij de PCP melden voor toestemming en inspectie van de montage positie en methode van de camera.

Het niet voldoen aan deze melding kan leiden tot bestraffingen volgens het WRB met uiteindelijk een diskwalificatie, indien de instructies van de PCP niet worden opgevolgd.