Aanmeldingsformulier

Ondergetekende verzoekt (om zichzelf of zijn/haar kind) ingeschreven te willen laten worden als aspirant lid van BMX Apeldoorn. Met ondertekening verklaart men zich te houden aan het huishoudelijk regelement.

Indien er besloten wordt om na een proefperiode door te gaan met de BMX sport, dan kan je lid worden van BMX Apeldoorn. Je krijgt dan een factuur voor de betaling van de contributie. Hierbij is het verplicht een kopie identiteitsbewijs aan te leveren/op te sturen naar wedstrijdsecretariaat@bmxapeldoorn.nl. Na betaling van de contributie krijg je automatisch een licentie en startnummer van de NFF (Nederlandse Fietscross Federatie) welke verplicht is binnen de vereniging. Je krijgt ook een KNWU basislicentie. Wil je ook KNWU wedstrijden gaan rijden, is het aan te raden informatie in te winnen via wedstrijdsecretariaat@bmxapeldoorn.nl i.v.m. de verschillende licenties, transponder, etc.

Opzeggen lidmaatschap BMX Apeldoorn kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan door jezelf (indien minderjarig, je wettelijke vertegenwoordiger). Doe dit voor 1 december voor het komende kalenderjaar. Opzeggingen tot en met 31-1 van het lopende kalenderjaar worden wel verwerkt, maar i.v.m. late afmelding wordt 50% lidmaatschapskosten + licentiekosten (totaal €84,00) door belast.

Veel plezier met het BMX-en.

INSCHRIJFFORMULIER

Alle velden dienen te worden ingevuld van het aspirant lid!

Roepnaam

Straat + huisnummer

Geboortedatum

Telefoonnummer

Geslacht ManVrouw

In bezit van geschikte fiets? JaNee

Datum inschrijving

wanneer u besluit lid te worden, krijgt u een ledenboekje, waarin e.e.a. wordt uitgelegd over vrijwilligerswerk binnen de vereniging


Bent u eerder lid geweest van een fietscross vereniging JaNee

Zo ja, bij welke club

Hoe bent u bij BMX Apeldoorn terecht gekomen? (Bv. via vrienden, koningsdag, ...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondertekening

Naam Ondergetekende

Ondergetekende verzoekt (om zichzelf of zijn/haar kind) ingeschreven te willen laten worden als aspirant lid van BMX Apeldoorn. Met ondertekening verklaart men zich te houden aan het huishoudelijk regelement.

Voer deze code in: captcha